11 BÀI THI SA HÌNH C

Giới thiệu 10 bài thi sa hình dấu C Bài 1. Xuất phát Yêu cầu của bài này là khi xuất phát phải bật đèn xi-nhan trái (với ý nghĩa … Xem thêm